Uchwała ROP Nr 52.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Chełmońskiego