Uchwała ROP Nr 53.23 z dn. 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2023