Uchwała w sprawie wyboru Pana Mariana Adamowicza na funkcję Przewodniczącego Zarządu i Rady Osiedla Pogodno.