Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Rady Osiedla Pogodno.