Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
81/19 26/02/2019 W sprawie przeznaczenia środków finansowych niewykorzystanych w roku 2018. 05/06/2019
80/19 26/02/2019 W sprawie zbycia gruntu gminnego położonego w Szczecinie przy ul. Krasickiego 8, 05/06/2019
79/19 29/01/2019 W sprawie nadania nazwy Międzyosiedlowemu Parkowi zlokalizowanemu w Szczecinie przy ul. Tadeusza Kutrzeby imienia "Międzyosiedlowy Park im. Gen. Tadeusza Kutrzeby", 05/06/2019
78/19 29/01/2019 W sprawie nowelizacji planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2019, 05/06/2019
77/18 11/12/2018 W sprawie zatrudnienia osoby do obsługi administracyjno - biurowej i sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Pogodno, 05/06/2019
76/18 27/11/2018 W sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Wigilii w roku 2018, 05/06/2019
75/18 30/10/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 75/18 z dn. 30 października 2018 r. w spr. propozycji inwestycji w ramach programu "Współfinansowanie inwestycji rad osiedli" na rok 2019 w wysokości 190.000,00 zł. 28/11/2018
74/18 30/10/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 74/18 z dn. 30 października 2018 r. w spr. przyjęcia Projektu planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2019. 28/11/2018
70/18 22/05/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 70/18 z dn. 22 maja 2018 r. w spr. dzierżawy działki położonej w Szczecinie w rejonie ulic Popiełuszki i Taczaka 28/11/2018
73/18 25/09/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 73/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania skwerowi zlokalizowanemu na terenie Międzyosiedlowego Parku przy ul. Kutrzeby w Szczecinie nazwy: Skwer im. Bohaterów Kampanii Wrześniowej. 11/10/2018