Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
58/23 29/08/2023 Uchwała ROP Nr 58.23 z dn. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej cześć działki nr 2173 z obrębu 2068 położonej w Szczecinie przy ul. K. Libelta. 30/08/2023
55/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 55.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w II półroczu 2023 r. 21/06/2023
56/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 56.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia dostępu do sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale godzinowym 22.00 - 6.00 21/06/2023
57/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 57.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dot. podziału środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Pogodno w ramach pięcioletniego okresu inwestycyjnego rad osiedli. 21/06/2023
54/23 23/05/2023 Uchwała ROP Nr 54.23 z dn. 23 maja 2023 r. w sprawie skierowania wniosku o nadanie nazwy dla skweru przy ul. Lelewela i Makuszyńskiego imienia dr Mieczysława Brykczyńskiego. 25/05/2023
53/23 24/01/2023 Uchwała ROP Nr 53.23 z dn. 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2023 14/02/2023
49/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 49.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. - Harmonogram posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno - I półrocze 2023 04/01/2023
50/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 50.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zatrudnienia osoby do obsługi biurowej Rady osiedla Pogodno 04/01/2023
51/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 51.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Miejskiego Pogodno 04/01/2023
52/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 52.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Chełmońskiego 04/01/2023