Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/19 25/06/2019 Uchwała Nr 9/19 z dnia. 25 czerwca 2019 r. w sprawie ponownego rozdysponowania przyznanej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin kwoty w wysokości 6.500,00 zł. 03/11/2019
8/19 20/08/2019 Uchwała Nr 8/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kutrzeby - działka nr ewidencyjny 12/134 z obrębu 2074. 29/08/2019
7/19 20/08/2019 Uchwała Nr 7/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 146 o pow. 180m2 z obrębu 2079 Szczecin - Pogodno położonej w Szczecinie przy ul. Brodzińskiego 17, 29/08/2019
7/19 20/08/2019 Uchwała Nr 7/19 z dn. 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 146 o pow. 180 m2 Szczecin – Pogodno położonej w Szczecinie przy ul. Brodzińskiego 17 29/01/2020
6/19 03/06/2019 Uchwała Nr 6/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rozdysponowania przyznanej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin kwoty w wysokości 6.750,00 zł. 10/09/2019
58/23 29/08/2023 Uchwała ROP Nr 58.23 z dn. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej cześć działki nr 2173 z obrębu 2068 położonej w Szczecinie przy ul. K. Libelta. 30/08/2023
57/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 57.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dot. podziału środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Pogodno w ramach pięcioletniego okresu inwestycyjnego rad osiedli. 21/06/2023
56/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 56.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia dostępu do sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale godzinowym 22.00 - 6.00 21/06/2023
55/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 55.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w II półroczu 2023 r. 21/06/2023
54/23 23/05/2023 Uchwała ROP Nr 54.23 z dn. 23 maja 2023 r. w sprawie skierowania wniosku o nadanie nazwy dla skweru przy ul. Lelewela i Makuszyńskiego imienia dr Mieczysława Brykczyńskiego. 25/05/2023