Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
I/2/2014 28/01/2014 W sprawie przyjęcia planu finansowego RO Pogodno na 2014 r. 18/08/2016
I/1/2015 27/01/2015 W sprawie uchwalenia budżetu RO na 2015 r. 18/08/2016
I/1/2013 24/01/2013 W sprawie przyjęcia planu finansowego RO Pogodno na 2013 r. 18/08/2016
69/18 22/05/2018 Uchwała Nr 69/18 Rady Osiedla Pogodno z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nowelizacji planu finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 07/06/2018
67/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 67/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez komisję Inicjatyw Społecznych Birua Rady Miasta. 17/03/2018
65/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 65/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 180 tys. zł na modernizację Pl. im. W. Pawłowskiego, 17/03/2018
64/18 30/01/2018 Uchwała Nr 64/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu Rady Osiedla Pogodno z dnia 12 stycznia 2018 r. dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pogodno - Reymonta. 04/02/2018
63/18 30/01/2018 Uchwała Nr 63/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 04/02/2018
61/17 28/11/2017 Uchwała Nr 61/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Ostrawickiej i Henryka Siemiradzkiego nazwy “Skwer Zdrowia im. dr Henryka Kompfa”. 04/12/2017
60/17 28/11/2017 Uchwała Nr 60/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w spr. wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Osiedla Pogodno Pani Jolanty Bieleckiej. 04/12/2017