Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
56/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 56.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia dostępu do sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale godzinowym 22.00 - 6.00 21/06/2023
55/23 20/06/2023 Uchwała ROP Nr 55.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w II półroczu 2023 r. 21/06/2023
54/23 23/05/2023 Uchwała ROP Nr 54.23 z dn. 23 maja 2023 r. w sprawie skierowania wniosku o nadanie nazwy dla skweru przy ul. Lelewela i Makuszyńskiego imienia dr Mieczysława Brykczyńskiego. 25/05/2023
53/23 24/01/2023 Uchwała ROP Nr 53.23 z dn. 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2023 14/02/2023
52/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 52.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Chełmońskiego 04/01/2023
51/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 51.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Miejskiego Pogodno 04/01/2023
50/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 50.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zatrudnienia osoby do obsługi biurowej Rady osiedla Pogodno 04/01/2023
5/19 28/05/2019 Uchwała Nr 5/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Rady Osiedla do załatwiania spraw bieżących Rady Osiedla Pogodno, 10/09/2019
49/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 49.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. - Harmonogram posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno - I półrocze 2023 04/01/2023
48/22 27/09/2022 Uchwała ROP Nr 48/22 z dnia 27 września 2022 r.- w spr. dzierżawy nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonie ulic K. Twardowskiego i I. Witkiewicza w Szczecinie 20/10/2022