Wygrany konkurs Rad Osiedli w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 r.

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować Was, że projekt - dotyczący zadaszenia sceny koncertowej na pl. Pawłowskiego - przygotowany przez Radę Osiedla Pogodno, zyskał uznanie Zespołu Opiniującego, powołanego przez Pana Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin. Projekt ten został zwycięzcą w dzielnicy zachód (patrz artykuł - załącznik). Środki finansowe, które otrzymamy na ten cel pozwolą na dokończenie drugiego etapu, rozpoczętej przez Radę Osiedla inwestycji.

Liczę, że zadanie to uda nam się zakończyć  do połowy roku 2014 roku, w którym przypada dziesiąta rocznica śmierci - zasłużonego dla kultury szczecińskiej człowieka - imieniem którego nazwaliśmy ten plac. Myślę, że koncert, który chcemy  zorganizować  na tej scenie, wspólnie z muzykami i artystami naszego miasta - dla mieszkańców Szczecina - będzie wydarzeniem artystycznym właściwie honorującym mistrza Waleriana.

Scena koncertowa to kolejny etap kompleksowego zagospodarowania tego placu  (obecnie montowane są na nim urządzenia  do ćwiczeń na powietrzu) i stworzenia z niego miejsca spotkań wielu pokoleń mieszkańców Pogodna. Liczę, iż będzie to miejsce, w którym będzie można odpocząć, posłuchać muzyki, poprawić sprawność fizyczną a oraz przyjść z dziećmi, które już mają nowy i bezpieczny plac zabaw.

Tą drogą jeszcze raz serdecznie dziękuję: Panu Piotrowi Krzystkowi Prezydentowi Miasta Szczecin za zwiększenie środków finansowych dla Rad Osiedli w części budżetu obywatelskiego w ramach konkursu Rad Osiedli oraz Członkom Zespołu Opiniującego - za bezstronność i merytoryczną ocenę projektu. Dziękuję również tym wszystkim, którzy nas wspierali.

Marian Adamowicz

Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno

ZałącznikRozmiar
PDF icon PLac Pawlowskiego artykul.pdf70.97 KB