Zapraszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE

 

Rada Osiedla Pogodno serdecznie zaprasza na spotkanie sprawozdawcze

z działalności Rady Osiedla w 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy w dniu 23-kwietnia 2013 r. na godz. 1700

do Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 35.

 

Rada Osiedla Pogodno

 

PROGRAM ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

 

RADY OSIEDLA POGODNO

 

w dniu 23 kwietnia 2013 r. godzina 17.00

 

( Szkoła Podstawowa nr 48 ul Czorsztyńska 35 )

 

1. Otwarcie zebrania

 

2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla Pogodno z dnia 26 lutego 2013 r.

 

3. Przedstawienie i zaakceptowanie porządku zebrania.

 

4. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości

 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla Pogodno za rok 2012

 

6. Dyskusja - sprawy różne, wniesione i wolne wnioski:

 

7. Zakończenie zebrania.

 

Za Zarząd:

 

Marian Adamowicz

Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno

 

ZAPROSZENIE

 

Rada Osiedla Pogodno serdecznie zaprasza na spotkanie sprawozdawcze

 

z działalności Rady Osiedla w 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy w dniu 23-kwietnia 2013 r. na godz. 1700

do Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 35.

 

Rada Osiedla Pogodno