Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Pogodno za rok 2017