Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla za 2014 rok

Rada Osiedla Pogodno zaprasza wszystkich mieszkańców Osiedla na zebranie sprawozdawcze z działalności w 2014 roku, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 35.