Uchwała Nr 28/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dot. potrzeby wprowadzenia w ciągu ulic Żwirki i Wigury - Czorsztyńskiej oraz ul. Grota Roweckiego ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony