Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
53/23 24/01/2023 Uchwała ROP Nr 53.23 z dn. 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2023 14/02/2023
52/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 52.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Chełmońskiego 04/01/2023
51/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 51.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Miejskiego Pogodno 04/01/2023
50/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 50.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. zatrudnienia osoby do obsługi biurowej Rady osiedla Pogodno 04/01/2023
49/22 13/12/2022 Uchwała ROP Nr 49.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. - Harmonogram posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno - I półrocze 2023 04/01/2023
48/22 27/09/2022 Uchwała ROP Nr 48/22 z dnia 27 września 2022 r.- w spr. dzierżawy nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonie ulic K. Twardowskiego i I. Witkiewicza w Szczecinie 20/10/2022
47/22 30/08/2022 Uchwała ROP Nr 38.22 z dn. 25 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Starego Wiarusa 5 05/09/2022
46/22 31/05/2022 Uchwała ROP Nr 46.22 z dnia 31 maja 2022 r.- opinia w spr. dzierżawy nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. M. Karłowicza, S.I. Witkiewicza oraz K. Twardowskiego w Szczecinie 01/06/2022
45/22 31/05/2022 Uchwała ROP Nr 45.22 z dnia 31 maja 2022 r.- opinia w spr sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chełmońskiego 20 w Szczecinie 01/06/2022
44/22 31/05/2022 Uchwała ROP Nr 44.22 z dnia 31 maja 2022 r.- opinia w spr sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chełmońskiego 15 w Szczecinie 01/06/2022