Uchwała Nr 36/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w I półroczu 2022 r.