Uwagi RO Pogodno do Projektu Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, Dzielnica Zachód - Osiedle Pogodno