Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.