Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.