Sprawozdanie z działalnosci Rady Osiedla Pogodno za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.