Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
19/19 17/12/2019 Uchwała Nr 19/19 z dn. 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia informacji w ramach kart informacyjnych nt. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. 29/01/2020
2/19 28/05/2019 Uchwała Nr 2/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno, 10/09/2019
20/20 21/01/2020 Uchwała Nr 20/20 Rady Osiedla Pogodno z dn. 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2020, 29/03/2020
21/20 25/02/2020 Uchwała Nr 21/20 Uchwała Rady Osiedla Pogodno z dn. 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Alicji Moniki Felczak z funkcji Skarbnika Osiedla Pogodno 29/03/2020
22/20 25/02/2020 Uchwała nr 22/20 Rady Osiedla Pogodno z dn. 25 lutego2020 r. w sprawie powołania Pana Adama Krażewskiego na funkcję Skarbnika Osiedla Pogodno. 29/03/2020
24/20 26/08/2020 Uchwała nr 24/20 RO Pogodno z dn. 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2020 14/09/2020
25/21 31/05/2021 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 25/21 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Projektu planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2021 07/09/2021
26/21 31/05/2021 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 26/21 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatrudnienia osoby do obsługi biurowej i sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Pogodno 07/09/2021
27/21 24/08/2021 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 27/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego połozonego w Szczecinie przy ul. Św. Stanisława Kostki 14C z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległej. 13/09/2021
28/21 26/10/2021 Uchwała Nr 28/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dot. potrzeby wprowadzenia w ciągu ulic Żwirki i Wigury - Czorsztyńskiej oraz ul. Grota Roweckiego ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony 04/11/2021